Цілі та зміст програм управління продуктивністю праці

ОСНОВНІ ЦІЛІ ПРОГРАМИ: · ефективне використання людських ресурсів; · мінімізація витрат на виробництво; · створення ефективної системи виміру продуктивності праці.
ЗМІСТ ЕТАПІВ ЗАВДАННЯ МЕНЕДЖЕРІВ
1 2 3
Вимір та оцінка досягнутого рівня ПП Використання різних прийомів та методів виміру результатів та витрат праці для забезпечення достовірності та співставлення показників продуктивності праці.

Продовження табл.9.7.

1 2 3
Пошук та аналіз резервів росту ПП Розробка систем мотивації працівників до пошуку резервів. Поєднання цілей працівників та організації. Розробка критеріїв результативності програми. Розрахунок очікуваного ефекту.
Розробка планів використання резервів Формулювання заходів, планування витрат, встановлення терміну їх впровадження, призначення відповідальних виконавців, розрахунок економічного ефекту.
Розробка систем стимулювання працівників за досягнуті результати росту ПП Розробка ефективного механізму Цілі та зміст програм управління продуктивністю праці стимулювання працівників в досягненні цілей організації. Забезпечення справедливого поділу отриманої вигоди від росту ПП між організацією та працівником.
Контроль за реалізацією заходів з росту ПП Попередження відхилень від виконання плану підвищення ПП, регулювання його виконання.
Вимір та оцінка досягнутого росту ПП Оцінка ефективності впровадження програми підвищення ПП. Визначення пріоритетів в підвищенні ПП на перспективу.

Література:

1. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник.-К.: Знання, 2005. – С. 356-374.

2. Калина А.В. Економіка праці: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: МАУП, 2004.- С.128-144.

3. Карпіщенко О.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга Цілі та зміст програм управління продуктивністю праці», 2006. – С.159-169.

4. Ковальов В.М., Рижиков В.С., Єськов О.Л., Черненко І.М., Атаєва О.А. Економіка праці і соціально-трудові відносини. Навчальний посібник / За ред. В.М, Ковальова. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. – С.185-206.

5. Лукашевич В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник.- Львів: «Новий світ-2000», 2004.-С.54-71.

Структурно-логічна схема теми 10 « Заробітна плата і механізм ії регулювання»


Рис. 10. 1. Сучасні підходи до визначення сутності заробітної плати


Рис. 10. 2. Підходи до розуміння сутності заробітної плати.documentaxwwzlx.html
documentaxwxgwf.html
documentaxwxogn.html
documentaxwxvqv.html
documentaxwydbd.html
Документ Цілі та зміст програм управління продуктивністю праці